INFORMACJE:

Aktualności 2016-08-21

Szanowne  Koleżanki, Szanowni Koledzy

         Miło nam poinformować, iż w ramach realizacji celów statutowych Towarzystwa nawiązana została współpraca z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej http://ptmr.info.pl/., zrzeszającym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu całego kraju. Pierwszym wspólnym projektem stała się zorganizowana w Zakopanem w dniach 27-28.11.2015 r. pod patronatem obu Towarzystw  Konferencja Naukowo – Szkoleniowe : Forum Lekarz Praktyka: Choroby Wieku Dziecięcego i Okresu Dojrzewania  oraz V Konferencja : choroby układu oddechowego u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyki i terapii.  W Konferencji wzięło udział ponad dwustu lekarzy pneumonologów dziecięcych , pediatrów i lekarzy rodzinnych , w zgodnej opinii uznając ją za niezwykle udaną pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Kontynuacją i rozwinięciem zapoczątkowanej idei współpracy będzie Cykl Konferencji:  Forum Lekarza Praktyka planowany na 2016 rok w 16 –tu miastach Polski, na który już dziś serdecznie zapraszam http://www.medical-experts.pl/ .

         Chciałbym również polecić Państwu nowość na naszym rynku wydawniczym,  adresowane do szerokiego grona lekarzy czasopismo LEKARZ POZ”, http://www.termedia.pl/Czasopismo/Lekarz_POZ-98/Info, Pierwszy numer czasopisma w nakładzie 43000 egzemplarzy ukazało się już w listopadzie br. Jest mi szczególnie miło poinformować, iż wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej  jesteśmy patronem tego czasopisma,  które Państwu serdecznie polecam.

       Szczególnym wydarzeniem w naszej historii stał się fakt, iż po raz pierwszy w swojej historii Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy „ zagrała„  dla pneumonologii dziecięcej, dzięki czemu 13 ośrodków uzyska nowoczesny sprzęt do badań ultrasonograficznych płuc i badań czynnościowych układu oddechowego u dzieci.  

http://www.wosp.org.pl/archiwum/43_konkurs_ofert_wosp_zakonczony

To również praktyczna realizacja idei  utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Diagnostyki Specjalistycznej Chorób Płuc Dzieci, pozwalającej zarówno na szkolenia specjalistyczne lekarzy wg obowiązujących i zalecanych standardów, jak i – co jest głównym celem – podniesienie jakości opieki nad dziećmi cierpiącymi na ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego. To niezwykłe wydarzenie stało się możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu Jerzego Owsiaka i osób z nim współpracujących, od ponad dwudziestu lat „grających” na rzecz chorych w Polsce.

            W naszych planach na kolejny rok znalazło  się również kolejne „pierwsze” wydarzenie, jakim będzie I Kongres Polskiego Towarzystwa Pneumonologii, Poznań 22-23.04.2016.  Stanowi on będzie uwieńczenie i podsumowanie naszej dotychczasowej działalności, rozpoczętej w 2007 roku powołaniem Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA ( Initiative for Rabka Medical Association). I Kongres PTPiAD organizowany będzie we współpracy z Wydawnictwem Termedia, Partnerem Towarzystwa w działalności edukacyjno – wydawniczej www.termedia.pl . 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

                                                  Prezes Zarządu

                        prof. nadzw., dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates