INFORMACJE:

Wspomnienie - prof. dr hab.n.med. Waldemara Tomalaka

Wspomnienie…

 

 

Z ogromnym bólem pożegnaliśmy naszego Kolegę prof. dr hab.n.med. Waldemara Tomalaka. Człowieka, który od wielu, wielu lat „zrósł się” z Rabką, stając się niekwestionowanym  lidem badań czynności układu oddechowego u dzieci w Polsce i jednym z  ekspertów międzynarodowych w tej dziedzinie. Był człowiekiem niepospolitym, z wykształcenia  - co zawsze nieco z przekorną dumą podkreślał – inżynierem „elektrykiem” , absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Jednak jego drogi życiowe od Poznania w którym się urodził i dorastał, poprzez Kraków zaprowadziły go aż do Rabki…I tutaj pozostał na zawsze…. Niewątpliwie miejsce które sobie wybrał do pracy i życia nie było przypadkowe – tak stało się z powodów osobistych, ale też fascynacji możliwościami jakie przed młodymi ludźmi stwarzał prof. Jan Rudnik – twórca  współczesnej polskiej pneumonologii dziecięcej, wieloletni dyrektor Instytutu Matki i Dziecka , Oddziału Terenowego w Rabce. To tutaj, w Rabce znalazł zarówno swoje szczęście osobiste jak i „radość tworzenia” , jaką niewątpliwie młody naukowiec posiadał. I tej pasji zdobywania wiedzy, tworzenia i podejmowania się nowych wyzwań pozostał wierny do końca życia. Kolejne etapy rozwoju jego kariery naukowej, doktorat, habilitacja, tytuł naukowy profesora nauk medycznych który uzyskał w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc ( Instytut Matki i Dziecka w Rabce po 1992 roku stał się jego częścią i przekształcił w Oddział Terenowy IGiCHP). Wiele ważnych, przełomowych prac badawczych, konferencji naukowych, zjazdów towarzystw krajowych i zagranicznych, funkcji w nich sprawowanych nie zmieniły jednego. Pozostał nadal „młodzieńczo” zaangażowanym we wszystko co robił, cechowała go niezwykła pasja, ale też wrażliwość i otwartość, dostrzeganie ludzi i ich problemów których nikomu nie jest oszczędzone doznawać….

To Postać niezwykła poprzez swoją codzienną skromność i wielkość dokonań które widzieliśmy i coraz bardziej dostrzegamy…Dziś nie ma go już wśród nas… to wyrwa i pustka której nie zapełnimy…

w imieniu Zarządu i Członków Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej Zbigniew Doniec

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates