INFORMACJE:

 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

              Rozpoczęliśmy kolejny, czwarty rok działalności Naszego Stowarzyszenia… Działalności, w której mogliśmy praktycznie sprawdzać i weryfikować możliwości realizacji tego, co jesienią 2007 roku wspólnie sobie założyliśmy. Jesteśmy bogatsi doświadczeniami, które byłyby niemożliwe do zdobycie gdyby nie cele które sobie postawiliśmy i idee które nam przyświecały.

         Obecne rok jest dla nas szczególny, ponieważ planujemy II Zjazd Stowarzyszenie Pneumonologów Dziecięcych IRMA, który odbędzie się dnia 8.10.2011 w Rabce-Zdroju. Poprzedzi go kolejna konferencja w której bierzemy aktywny udział – XXIV Polsko – Słowackie Dni Alergologów i Pneumonologów Dziecięcych im. V. Vojteka i J. Rudnika, organizowane tradycyjnie przez naszą Alma Mater, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju w dniach 6-8.10.2010. Dla naszych członków uczestniczących w konferencji przygotowaliśmy możliwość uzyskania Grantów Edukacyjnych.

         Kolejny Zjazd, a więc przychodzi pora na podsumowania. Co możemy uznać za nasze wspólne dokonania, pozwalające realizować zadania której postawiliśmy przed sobą na I Zjeździe SPD IRMA, 21.09.2007 roku ? Po pierwsze – pod naszym patronatem od 2009 roku ukazuje się  The Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research. Czasopismo to, wydawane w formie dwujęzycznej a także w wersji elektronicznej www.jpprr.com,  ma szansę stać się ważnym forum wymiany doświadczeń pomiędzy pneumonologiami, pediatrami a także naukowcami i klinicystami innych specjalizacji zainteresowanych tematyką chorób płuc. Dla naszej wspólnej pamięci było ważne, że mogliśmy na łamach JPPRR przypomnieć sylwetki naszych Nauczycieli którzy już odeszli, a wykształcili i kształtowali kilka pokoleń polskich pneumonologów dziecięcych. Do lektury naszego czasopisma serdecznie zachęcam.

Możliwość bezpośredniego spotkania i żywej dyskusji w gronie lekarzy praktyków stworzyła w 2009 roku Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: "Choroby układu oddechowego u dzieci - aktualne problemy i nowe wyzwania". Dzięki współpracy z Partnerem Konferencji firmą GlaxoSmithKlinie, spotkaliśmy się w dwudziestu miastach, gdzie aktywnie pracują nasze Koleżanki i Koledzy. Swoją wiedzą dzieliło się 24 doświadczonych wykładowców i praktyków, pochodzących z różnych ośrodków pneumonologii dziecięcej – Rabki, Warszawy, Poznania, Lublina, Gdańska a także Białegostoku, Opola, Rzeszowa i Szczecina.

Nasze Stowarzyszenie patronuje tej nowej, zaaprobowanej przez Naczelną Radę Lekarską formie kształcenia podyplomowego lekarzy, jaką jest kształcenie na odległość z wykorzystaniem sieci internetowej z ograniczonym dostępem na platformie www.med-online.pl. Uczestnictwo w kursach pozwala na uzyskanie w każdym z nich 5 punktów szkoleniowych. Zachęcamy serdecznie do tej nowej formy zdobywania wiedzy.    

Wszystkie te aktywności stały się możliwe dzięki współpracy z wydawcą medycznych czasopism naukowych – Medical Project Poland. Więcej informacji i bieżące komunikaty znajdziecie Państwo na www.medicalproject.pl i www.konsultacje-medyczne.pl. Medical Project Poland jest dla nas ważnym partnerem wspierającym Stowarzyszenie na wielu płaszczyznach, będziemy się również starać rozwijać nowe formy tej współpracy.  

W roku 2010 rozpoczęliśmy, a w 2011 kontynuujemy  kolejny cykl spotkań „Choroby układu oddechowego u dzieci – seminaria dla praktyków”. Dzięki współpracy z firmą Teva Pharmaceuticals Polska, partnera I i II Ogólnopolskiej Konferencji, możemy się spotykać z naszymi Koleżankami i Kolegami w wielu miejscach Polski. Organizatorem konferencji której patronujemy jest Grupa Neoart PR & Events www.grupaneoart.pl.

 To co od początku naszej działalności było dla nas ważne, to stworzenie możliwości spotykania się i wymiany doświadczeń w oparciu o inicjatywę naszych Koleżanek i Kolegów. Tak zrodziła się idea „Spotkań Pneumonologów Dziecięcych i Pediatrów”, regionalnych konferencji którym patronuje Stowarzyszenie. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych  dzięki inicjatywie i zaangażowaniu kol. Marka Popielarza mamy możliwość spotkania się w Witaszycach k/Jarocina – to kolejne „III Wielkopolskie Spotkania Pneumonologów Dziecięcych i Pediatrów”, pałac w Witaszycach 13-14.05.2011, www.palacwitaszyce.com.pl.  Podobnie inicjatywie kol. Marty Rachel zawdzięczamy spotkania w Czarnej k/Ustrzyk a kol. Jarkowi Forysiowi w Konopnicy n/Wartą. Konferencje te wykazały, że możliwa jest dbałość o poziom merytoryczny i stworzenie okazji do otwartej, specjalistycznej dyskusji ale także i każda z nich zapadła nam w pamięć jako niezapomniana i często wzruszająca okazja do spotkania w gronie przyjaciół.

Podejmowaliśmy też wspólnie inicjatywy z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, czego wyrazem było zorganizowanie  konferencji naukowo – szkoleniowej w Krakowie we współpracy z Oddziałem Małopolskim PTP.

Okazją do zapoznania się z nowymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie pneumonologii dziecięcej były kolejne Polsko Słowackie Dni Alergologii i Pneumonologii Dziecięcej” których jesteśmy aktywnymi uczestnikami, zarówno w Polsce jak i w słowackim Dolnym Smokovcu, www.zpigichp.edu.pl.

Chcemy też spotykać się z pneumonologiami „dorosłymi” by lepiej poznać specyfikę chorób układu oddechowego w tej grupie wiekowej.

The Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research patronował I konferencji „Choroby układu oddechowego – problemy diagnostyki i terapii”, Śmiłowice k/Krakowa, 23-24.04.2010, www.med-online.pl/konferencje.html, a także będzie patronował II Konferencji  „Choroby układu oddechowego – problemy diagnostyki i terapii”, Zamek Królewski w Niepołomicach k/Krakowa, 8-9.04.2011r. www.konferencja.thebloom.pl.

Wydaje się, że podsumowaniem naszych dotychczasowych doświadczeń i miejscem na szczególnie przyjaznym będzie dla nas  „I Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Choroby układu oddechowego u dzieci – problemy diagnostyki i terapii”, Zakopane 4-5.03.2011,  na którą serdecznie zapraszamy www.med-online.pl.  Będzie ona okazją do wymiany doświadczeń w gronie specjalistów, z radością też będziemy na tym spotkaniu gościć naszych Nauczycieli. Możliwość bezpośredniego kontaktu z Nimi, pozostaje dla nas zawsze wielką radością i źródłem satysfakcji.

Jest dla nas również wielką satysfakcją, że nasze dotychczasowe „okno na świat” www.irma.org.pl było często odwiedzane, a treści które staraliśmy się przekazać i propagować budziły zainteresowanie. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy z Grupą Europharma www.europharma.edu.pl.  Dzisiaj chcemy rozszerzyć nasze możliwości, czego wyrazem jest powstanie nowej domeny www.irma.edu.pl.

Rok 2011 z pewnością przyniesie naszemu środowisku pediatrów, pneumonologów dziecięcych nowe wyzwania. Ważne jest, że zdobyliśmy w okresie naszej czteroletniej działalności nowe doświadczenia i wiedzę, mogliśmy się wielokrotnie spotykać, wspominając „stare, dobre czasy” ale też aktywnie tworzyć „naszą wspólną historię”…

Prezes Zarządu

Prof. nadzw. dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates