INFORMACJE:

   Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy,

        Niespodziewanie szybko rozpoczęliśmy piąty rok działalności naszego Stowarzyszenia… Działalności, w której mogliśmy praktycznie sprawdzać i weryfikować możliwości realizacji tego, co jesienią 2007 roku wspólnie sobie założyliśmy. Jesteśmy bogatsi doświadczeniami, które byłyby niemożliwe do zdobycie gdyby nie cele które sobie postawiliśmy i idee które nam przyświecały.

        W roku 2012 oczekujemy ostatecznego zatwierdzenia projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 13.12.2011r. W rozporządzeniu tym, na wniosek Stowarzyszenie Pneumonologów Dziecięcych IRMA znalazła się nowa specjalizacja,  choroby płuc dzieci. To praktyczna realizacja pierwszego i najważniejszego celu, jaki postawiło przed sobą Stowarzyszenie na Zjeździe Założeniowym w 2007 roku. Podobnie zrealizowaliśmy kolejną naszą uchwałę, czego wyrazem było reaktywowanie w 2008 roku  sekcji pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

    Kolejny cel, jaki sobie postawiliśmy na początku naszej drogi, to prowadzenie różnych form kształcenia lekarzy pediatrów, specjalistów chorób płuc, lekarzy rodzinnych. W 2012 uzyskaliśmy akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej i prowadzimy trzy ogólnopolskie cykliczne konferencje naukowo – szkoleniowe:   III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Choroby układu oddechowego u dzieci – seminaria dla praktyków” w której partnerem jest firma farmaceutyczna TEVA Pharmaceuticals Polska, to już kolejna edycja cyklu rozpoczętego w 2010 roku.  Kolejne konferencje cykliczne to  Ogólnopolska  Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „ Spotkania z ekspertami: Astma wczesnodziecięca – problemy rozpoznawania i leczenia” oraz jej kontynuacja: II Ogólnopolska  Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „ Spotkania z ekspertami: Astma dzieci szkolnych – problemy rozpoznawania i leczenia”. Partnerem obydwu cykli konferencji jest firma AstraZeneca Pharma Poland.

Niezwykle ważnym dla naszego środowiska wydarzeniem, które zgromadziło ponad 200 uczestników z całej Polski była „II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Choroby układu oddechowego u dzieci – problemy diagnostyki i terapii” w Zakopanem, Grand Hotel Nosalowy Dwór 3-4.03.2011. Wysoką ocenę zyskał program naukowy konferencji, a także zdaniem wielu uczestników,  unikalna atmosfera konferencji sprzyjająca nieskrępowanej dyskusji, wymianie doświadczeń i opinii. Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano na dużym ekranie możliwości programu opracowanego przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pozwalającego na konwersję obrazu tomograficznego klatki piersiowej w obraz trójwymiarowy (3D). Nowością w tym roku była również sesja „Mistrzowie i ich uczniowie” honorująca zasługi prof. Jerzego Żebraka i jego ucznia dr med. Andrzeja Pogorzelskiego dla rozwoju polskiej szkoły bronchologii dziecięcej. Z zainteresowaniem spotkała się również sesja, w  której również po raz pierwszy w Polsce o problemach „przewlekłego kataru, zatkanego nosa” dyskutowano w gronie wielu specjalistów – laryngologa, alergologa, ortodonty i genetyka klinicznego.  Również z dużym zainteresowaniem spotkała się ostatnia sesja konferencji poświęcona zagadnieniom gruźlicy dziecięcej, a prowadzona przez wybitnych specjalistów z wiodących w tej dziedzinie ośrodków w Polsce.  Uczestnicy konferencji mogli również sprawdzić swoje umiejętności praktyczne rozwiązując prezentowaną przez w czasie trwania konferencji na ekranach wszystkich telewizorów w „Grand Hotel Nosalowy Dwór” Zagadkę radiologiczną. Jej rozwiązanie znajdziecie Państwo na naszej stronie.

 Z radością witaliśmy po raz kolejny również naszych Nauczycieli – dr n.med. Hannę Majewską-Zalewską i dr n.med. Jerzego Żebraka. Możliwość bezpośredniego kontaktu z Nimi, pozostaje dla nas zawsze wielką radością i źródłem satysfakcji. Ponadto w tym roku Dyplom Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA przyznany został również Panu Zbigniewowi Mackosiowi, który od wielu lat swoją działalnością poligraficzną i wielką osobistą życzliwością wspierał i wspiera kształcących się w naszej Alma Mater kolejnych pediatrów – pneumonologów. 

W roku 2012 SPD IRMA patronować będzie także inicjatywom naszych Koleżanek i Kolegów mieszkających w różnych miejscach Polski i realizujących ideę „Spotkań Pneumonologów Dziecięcych i Pediatrów”, regionalnych konferencji którym patronuje Stowarzyszenie. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych  dzięki inicjatywie i zaangażowaniu kol. Marka Popielarza po raz kolejny będziemy mieli możliwość spotkania się w Witaszycach k/Jarocina – będą to kolejne „IV Wielkopolskie Spotkania Pneumonologów Dziecięcych i Pediatrów”, Pałac w Witaszycach, 18-19.05.2012r. W opiniach uczestników powtarza się pogląd, iż co roku spotkania są na coraz wyższym poziomie merytorycznym, podobnie oceniana jest „temperatura” spotkań towarzyskich. Podobnie inicjatywie kol. Pawła Gonerko zawdzięczamy planowane w dniach 28-29.09.2012 „I Zachodniopomorskie Spotkania Pneumonologów Dziecięcych i Pediatrów”, zaś Koleżanki z Łodzi planują swoje spotkanie pod koniec 2012 roku.

W 2012 roku zyskaliśmy też ważnego partnera w naszych działaniach – Małopolską Fundację Pulmonologii w Krakowie. Perspektywy współpracy, podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska pneumonologów dziecięcych i internistów – specjalistów chorób płuc wydają się być wielce obiecujące i ważne dla obu stron.

 Jest dla nas również wielką satysfakcją, że nasze „okno na świat” www.irma.edu.pl, jest tak często „odwiedzane” przez naszych członków i sympatyków.

W okresie naszej prawie pięcioletniej  działalności zdobyliśmy nowe doświadczenia i wiedzę, mogliśmy się wielokrotnie spotykać, wspominając „stare, dobre czasy” ale też aktywnie tworzyć „naszą wspólną historię”. Szkolenia zaakceptowane przez samorząd lekarski, organizacja i aktywny udział w konferencjach, czasopismo naukowe, szkolenia on-line, współpraca z towarzystwami naukowymi i lekarskimi, starania na rzecz przyszłości zawodowej naszych Koleżanek i Kolegów – to wszystko stało się możliwe dzięki pracy, zaangażowaniu a i rzec można,  determinacji naszych członków i osób nam życzliwych. Patrząc z nadzieją i optymizmem w przyszłość, możemy sobie dziś wspólnie nawzajem dziękować i powiedzieć – tych pięciu ostatnich lat nie zmarnowaliśmy… 

Prezes Zarządu

Prof. nadzw. dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates