INFORMACJE:

Szanowne  Koleżanki, Szanowni Koledzy

 Sursum corda! Radujmy się !

 Takim zawołaniem mogliśmy przywitać Nowy Rok 2013. 2 stycznia 2013 zostało podpisane przez Ministra Zdrowia i weszło w życie Rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów wprowadzające nową specjalizację „choroby płuc dzieci”.  Znazlazła się ona wśród pięciu nowych specjalizacji pediatrycznych: choroby płuc dzieci, endokrynologia i diabetologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, nefrologia dziecięca i pediatria metaboliczna.  W Uzasadnieniu Rozporządzenia znajdujemy stwierdzenie, iż „specjalizacje te znalazły się w rozporządzeniu na wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Stowarzyszenia Pneumonologów  Dziecięcych IRMA, reprezentującego środowisko pediatrów pneumonologów.” Nowy, modułowy system specjalizacji pozwala na przystąpienie do niej zarówno lekarzom rozpoczynającym swoje zawodowe życie a pragnącym specjalizować się w pediatrii, jak i pediatrom którzy chcieliby poszerzyć swoje umięjętności i w ramach dwuletniego modułu kształcenia starać się o uzyskanie specjalizacji  z zakresu chorób płuc dzieci.

   Stwierdzenia uzsadniające wprowadzenie nowych specjalizacji, to dla nas ważne i satysfakcjonujące słowa, ale także wielkie wyzwanie i zobowiązanie. Wieńczą one okres ponad pięcioletnich starań na rzecz powołania specjalizacji z chorób płuc dzieci,  zapoczątkowanych Uchwałą nr 1/2007 Walnego Zgromadzenia z dnia 21.09.2007r.,  na Zjeździe Założeniowym Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA (Initiative for Rabka Medicala Association) w Rabce-Zdroju.

 Rabka… to „dolina krzemowa polskiej pneumonologii dziecięcej” , miejsce o ponad 120-to letnich tradycjach leczenia chorób płuc dzieci, gdzie w latach 1964 – 2003 specjalizację z zakresu chorób płuc uzyskało ponad ośmiuset pediatrów… Dlatego też dla wszystkich tych, dla których ważne były słowa „ciągłość, kontynuacja, mistrzowie i ich uczniowie” było oczywiste, że należy zrobić wszystko aby przywrócić w pełni możliwość specjalizowania się pediatrów w zakresie chorób, które w populacji dziecięcej są najczęstszymi.  I taka idea  przyświecała tym,  którzy spotkali się jesienią 2007 roku w Rabce-Zdroju w naszej „Alma mater” – Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziale Terenowym im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju.  Lekarzom, których nauczycielami byli prof. Jan Rudnik, dr med. Irena Rudnik, prof. Barbara  Nawrocka – Kańska, prof. Janusz Hałuszka, prof. Ryszard Kurzawa,   dr med. Jerzy Żebrak, dr med. Hanna Majewska-Zalewska, dr med. Andrzej Ściślicki, dr med. Joachim Buchwald i wielu, wielu innych którzy „złotymi zgłoskami” zapisali się i nadal się zapisują w historii i dniu dzisiejszym polskiej pneumonologii dziecięcej. Wielu z tych, którzy powołali Stowarzyszenie to również nauczyciele, kierownicy specjalizacji, mentorzy i opiekunowie pokoleń pediatrów którzy podjęli się trudu specjalizowania w chorobach układu oddechowego u dzieci. Wraz z nimi przeszliśmy wspólnie długą drogę, drogę której zwieńczeniem stał się nowy akt prawny z 2 stycznia 2013r.

 I za to wspólną drogę możemy i powinniśmy sobie i tym którzy nam zaufali szczerze, z serca podziękować. Osobiście dziękuję i dzielę się radością z Tymi, którzy byli w 2007 roku i Tymi którzy dołączyli do nas później, Tymi którzy nas wspierali w naszych działaniach, chociaż cel – „specjalizacja choroby płuc dzieci” wydawał się być bardzo odległy.  Tymi, którzy sięgnęli po „ Journal of Pediatric Pulmonology and Related Research” czasopismo, które powołaliśmy pod naszym patronatem. Tymi, którzy uczestniczyli w ponad siedemdziesięciu konferencjach i kursach ogólnopolskich zorganizowanych w ostatnich latach przez Stowarzyszenie. A także z Tymi wszystkim, którzy tak licznie odwiedzają naszą stronę www.irma.edu.pl., dając wyraz zainteresowaniu historią, dniem dzisiejszym i perspektywami  polskiej pneumonologii dziecięcej.  Dziękuję.  

 Szanowni Państwo,Możemy dzisiaj śmiało powiedzieć naszym młodszym Koleżankom i Kolegom „Wybierz pediatrię !”, bo dziedzina ta jest już podstawą dla wyboru wielu nowych specjalizacji, a z satysfakcją dodać  „Wybierz choroby płuc dzieci !”…  Otwiera się nowy rozdział w historii polskiej pediatrii. To wielkie słowa, ale też wydaje się że nie „ za wielkie” jak na skalę wyzwań które nas wspólnie czekają.  Wyzwań, które w niespotykany dotąd sposób zjednoczyły i umocniły środowisko pediatrów. W Polsce jest nas ponad czternaście tysięcy. Czternaście tysięcy… to dużo czy mało ? Dla naszych dzieci – zawsze za mało…

Z  poważaniem

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA

Prof. nadzw. dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates