INFORMACJE:

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy,

Przed nami najpiękniejsze dni, pełne spokoju i zadumy, ciepła i cierpliwości dla bliskich, Święta Bożego Narodzenia. Za chwilę powitamy Nowy Rok 2014, pełni radości,  nadziei i wiary że „Nowe” powinno być „Lepsze”…

Czas który teraz przeżywamy, niewątpliwie „uwzniośla nas i ubogaca”  ale jest to też czas, żeby spojrzeć wstecz na rok który mija, podjąć próbę podsumowania i bilansu tego co zdarzyło się i było naszym udziałem w 2013 roku. Dla nas, członków Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA, ale też jak sądzę dla całego środowiska lekarskiego, w tym szczególnie pediatrów ważnym wydarzeniem było wprowadzenie na początku bieżącego roku nowego,  modułowego systemu kształcenia. W ramach tego systemu kształcenia znalazły się również nowe specjalizacje pediatryczne, w tym choroby płuc dzieci. Wprowadzenie tej specjalizacji poprzedziły wieloletnie staranie na rzecz jej powołania jako  realizacji Uchwały nr 1/2007 Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA z 21.09.2007r.  Okres jaki minął od tej daty, stał się dla nas swoistym egzaminem z wytrwałości, zaangażowania i konsekwentnego dążenia do realizacji  wspólnych zamierzeń.

To co się stało później – powołanie konsultantów krajowych, prace nad programami specjalizacji, powołanie komisji akredytacyjnych, w perspektywie powołanie konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach – to naturalna konsekwencja rozporządzenia ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 2 stycznia 2013 roku. Trzeba tutaj przypomnieć, że nasza „nowa formalnie” specjalizacja – choroby płuc dzieci ma za sobą już pięćdziesiąt lat tradycji której żywym świadectwem jest ponad ośmiuset lekarzy pediatrów  którzy zdali w tym okresie swój egzamin specjalizacyjny z chorób płuc w Rabce… Mówimy „w Rabce” – i dla tych którzy mają za sobą tą drogę, jest to całkowicie czytelne odniesienie się do wieloletnich tradycji kształcenia w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziale Terenowym im. Jana i Ireny Rudników w Rabce – Zdroju (dawniej – Instytut Matki i Dziecka, Oddział Terenowy). Dzisiaj jednak pamiętając o przeszłości, patrzymy przede wszystkim w przyszłości. Przyszłość – to nasze młodsze koleżanki i młodsi koledzy, to stworzenie warunków dla ich  specjalizacji i zachęta do jej podjęcia. Choroby płuc dzieci – są otwarte dla lekarzy po ukończeniu studiów jako specjalizacja w systemie modułowym – 3 lata pediatrii i 2 lata chorób płuc dzieci, ale także dla lekarzy posiadających I st. specjalizacji z pediatrii i specjalistów pediatrii – kształcenie w systemie 2- u letnim zakończone uzyskaniem tytułu specjalisty chorób płuc dzieci. Wszystkie szczegóły z pewnością znajdą się na stronach www.cmkp.edu.pl.

Mijający rok to również szereg inicjatyw i zrealizowanych działań szkoleniowych – konferencji stacjonarnych i cykli konferencji ogólnopolskich i lokalnych. Zapraszam do naszej „Galerii IRMA”, z pewnością wielu z nas tam się odnajdzie. Również plany na 2014 rok należą do ambitnych, a szczególnym wyzwaniem będzie dla nas planowane przekształcenie Stowarzyszenia w Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej.  Będzie to miało miejsce w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPD IRMA w trakcie konferencji Pediatrycznej „Dotknij Pediatrii” w Kazimierzu Dolnym,  w dniach 30-31 maja 2014 roku ( więcej informacji na www.symposion.pl ). To naturalny etap rozwoju, na którym nową specjalizację będzie wspierać towarzystwo naukowe, którego członkowie  posiadają już własne doświadczenia w działaniach na rzecz pneumonologii dziecięcej.  Planujemy swoją obecność również na różnych forach i konferencjach pediatrycznych, aby mieć możność dotarcia z naszym przesłaniem do jak najszerszej rzeszy pediatrów. Przygotowujemy się również do udziału w nowoczesnym systemie kształcenia on-line ( więcej informacji na www.termedia.pl ).  Lekarzy którzy podejmą specjalizację z zakresu chorób płuc dzieci z pewnością zainteresuje nowo powołana strona www.pedpulmo.pl , na której znajdą interesujące ich informacje organizacyjne i praktyczne. 

     Życząc Państwu zdrowia i pomyślności w Nowym Roku, pozostaję z wyrazami szacunku  

                                                                  Prezes Zarządu

                                             Prof. nadzw. dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates