INFORMACJE:

Szanowne  Koleżanki, Szanowni Koledzy

Nowy rok – to jak zwykle nowe wyzwania. Dzisiaj możemy powiedzieć o najważniejszych. Po pierwsze – w sesji jesiennej 2014 rozpocznie się po raz pierwszy rekrutacja kandydatów do nowej specjalizacji – choroby płuc dzieci. Opracowane przez grono ekspertów programy specjalizacji, po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Zdrowia staną się programami obowiązującymi dla lekarzy po 3-letnim module podstawowym z pediatrii 
(w trybie rezydenckim i pozarezydenckim), dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w pediatrii i dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii.
             Wprowadzenie tej specjalizacji poprzedziły wieloletnie staranie na rzecz jej powołania których podstawą była Uchwała nr 1/2007 Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA z 21.09.2007r.  Okres jaki minął od tej daty, stał się dla nas swoistym egzaminem z wytrwałości, zaangażowania i konsekwentnego dążenia do realizacji  wspólnych zamierzeń. 
               Serdecznie zachęcam lekarzy do rozpoczynania tej specjalizacji, wszystkie szczegóły z pewnością znajdą się na stronach www.cmkp.edu.pl

W 2014 rok planowane jest przekształcenie Stowarzyszenia w Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej.  Będzie to miało miejsce w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPD IRMA w trakcie konferencji Pediatrycznej „Dotknij Pediatrii” w Kazimierzu Dolnym,  w dniach 30-31 maja 2014 roku ( więcej informacji na www.symposion.pl). To naturalny etap rozwoju, na którym nową specjalizację będzie wspierać towarzystwo naukowe, którego członkowie  posiadają już własne doświadczenia w działaniach na rzecz pneumonologii dziecięcej.  Planujemy swoją obecność również na różnych forach i konferencjach pediatrycznych, aby mieć możność dotarcia z naszym przesłaniem do jak najszerszej rzeszy pediatrów. Przygotowujemy się również do udziału w nowoczesnym systemie kształcenia on-line (więcej informacji na www.termedia.pl ).  Lekarzy którzy podejmą specjalizację z zakresu chorób płuc dzieci powinna również zainteresować będąca w przygotowaniu strona www.pedpulmo.pl, na której znajdą interesujące ich informacje praktyczne i organizacyjne. Priorytetem w obecnym roku będzie również współudział w przygotowaniu Narodowego Programu Harmonizacji Opieki 
w Mukowiscydozie, Perspektywa 2015 – 2020
.  

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                            prof. nadzw., dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates