INFORMACJE:

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Rok 2015 jest szczególnym rokiem dla środowiska polskich pneumonologów dziecięcych. Po raz pierwszy w wiosennej sesji egzaminacyjnej 2015r. w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziale Terenowym im.Jana i Ireny Rudników odbył się Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie : choroby płuc dzieci, a tytuł specjalisty w tej dziedzinie uzyskało dziewięciu samodzielnych pracowników nauki, lekarzy pediatrów o uznanym dorobku naukowym i zawodowym. Decyzją Ministra Zdrowia o uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego, za równoważny z odbyciem stażu specjalizacyjnego w nowej dziedzinie medycyny: chorobach płuc dzieci, do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2015 r. przystąpią kolejne Koleżanki i Koledzy

Zbliżają się również ważne daty w działalności naszego Towarzystwa. Mam zaszczyt poinformować i zaprosić Państwa do uczestnictwa w XXVIII Słowacko -Polskich Dniach Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V. Vojteka i J. Rudnika , odbywających się w Zakopanem w dniach 8 – 9.10.2015. W dniu 8.10.2015 o godz. 12.00 planowane jest WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, podsumowujące kolejne cztery lata naszej działalności. W porządku obrad znajdą się m.in. następujące zagadnienia: 1. Sprawozdanie z działalności PTPD w latach 2011-2015, 2. Zmiana statutu Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, 3. Wybór nowych władz Towarzystwa. Zmiana nazwy oraz uchwalenie nowego statutu Towarzystwa, jest wynikiem wprowadzenia w 2013 roku nowej specjalizacji lekarskiej – choroby płuc dzieci.

Jednocześnie jest mi niezwykle miło zaprosić Państwa na kolejną V Konferencję Naukowo – Szkoleniową : CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO i CHOROBY ALEGICZNE U DZIECI I MŁODZIEŻY – PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII oraz I OGÓLNOPOLSKIE FORUM LEKARZA PRAKTYKA : CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO I OKRESU DOJRZEWANIA, Zakopane, Centrum Konferencyjne Nosalowy Dwór, 27 – 28.11.2015r. www.forumlekarzapraktyka.pl. Po raz kolejny spotkamy się w gronie lekarzy zainteresowanych tematyką chorób układu oddechowego i chorób alergicznych u dzieci i młodzieży. W tym roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy kształcących się w nowym systemie specjalizacji modułowych, lekarzy pediatrów a także lekarzy rodzinnych rozszerzyliśmy dotychczasową formułę spotkań. Chcemy zainaugurować I Ogólnopolskie Forum Lekarza Praktyka : choroby wieku dziecięcego i okresu dojrzewania. Do prezentacji najnowszej wiedzy zaproszeni zostaną wybitni specjaliści z całej Polski. Miejscem obrad będzie po raz kolejny znane już uczestnikom naszych spotkań Centrum Konferencyjne Nosalowy Dwór w Zakopanem, miejsce o szczególnym klimacie i zawsze przyjazne.

W naszych planach na kolejny rok znalazło się niezwykle istotne wydarzenie, po raz pierwszy w naszej historii odbędzie się I Kongres Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, Poznań 22-23.04.2016. Stanowi on będzie uwieńczenie i podsumowanie naszej dotychczasowej działalności, rozpoczętej w 2007 roku powołaniem Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA ( Initiative for Rabka Medical Association). I Kongres PTPiAD organizowany będzie we współpracy z Wydawnictwem Termedia, Partnerem Towarzystwa w działalności edukacyjno – wydawniczej www.termedia.pl .

Raz jeszcze serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w konferencjach.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Prezes Zarządu

prof. nadzw., dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates