INFORMACJE:

Szanowne  Koleżanki, Szanowni Koledzy

 Mamy za sobą kolejne ważne wydarzenie w życiu naszego Towarzystwa.  W dniu 8.10.2015 odbyło się  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, podsumowujące kolejne cztery lata naszej działalności. W trakcie zebrania Zarząd przedstawił  Sprawozdanie z działalności PTPD w latach 2011-2015 a Komisja Rewizyjna ocenę działalności Zarządu. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Dokonano również wyboru nowych władz Towarzystwa. Walne Zgromadzenie uchwaliło również nowy Statut Towarzystwa. W chwili obecnej dokumenty zatwierdzone i uchwalone prze Walne Zgromadzenie zostały przesłane  do KRS w Poznaniu celem rejestracji.

Jednocześnie jest mi niezwykle miło zaprosić Państwa na kolejną V Konferencję Naukowo – Szkoleniową : CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO i CHOROBY ALEGICZNE U DZIECI I MŁODZIEŻY – PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII oraz I OGÓLNOPOLSKIE FORUM LEKARZA PRAKTYKA : CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO I OKRESU DOJRZEWANIA, Zakopane, Centrum Konferencyjne Nosalowy Dwór, 27 – 28.11.2015r. www.forumlekarzapraktyka.pl. Po raz kolejny spotkamy się w gronie lekarzy zainteresowanych tematyką chorób układu oddechowego i chorób alergicznych u dzieci i młodzieży. W tym roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy kształcących się w nowym systemie specjalizacji modułowych, lekarzy pediatrów a także lekarzy rodzinnych rozszerzyliśmy dotychczasową formułę spotkań.  Chcemy zainaugurować I Ogólnopolskie Forum Lekarza Praktyka : choroby wieku dziecięcego i okresu dojrzewania. Do prezentacji najnowszej wiedzy zaproszeni zostaną wybitni specjaliści z całej Polski. Miejscem obrad będzie po raz kolejny znane już uczestnikom naszych spotkań Centrum Konferencyjne Nosalowy Dwór w Zakopanem, miejsce o szczególnym klimacie i zawsze przyjazne.

          W naszych planach na kolejny rok znalazło  się niezwykle istotne wydarzenie, po raz pierwszy w naszej historii odbędzie się I Kongres Polskiego Towarzystwa Pneumonologii, Poznań 22-23.04.2016.  Stanowi on będzie uwieńczenie i podsumowanie naszej dotychczasowej działalności, rozpoczętej w 2007 roku powołaniem Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA ( Initiative for Rabka Medical Association). I Kongres PTPiAD organizowany będzie we współpracy z Wydawnictwem Termedia, Partnerem Towarzystwa w działalności edukacyjno – wydawniczej www.termedia.pl . 

 

Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w konferencjach.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

 

                                                                  Prezes Zarządu

                                      prof. nadzw., dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

 

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates