INFORMACJE:

Szanowne  Koleżanki, Szanowni Koledzy

         Miło nam poinformować, iż w ramach realizacji celów statutowych Towarzystwa nawiązana została współpraca z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej http://ptmr.info.pl/., zrzeszającym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu całego kraju. Pierwszym wspólnym projektem stała się zorganizowana w Zakopanem w dniach 27-28.11.2015 r. pod patronatem obu Towarzystw  Konferencja Naukowo – Szkoleniowe : Forum Lekarz Praktyka: Choroby Wieku Dziecięcego i Okresu Dojrzewania  oraz V Konferencja : choroby układu oddechowego u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyki i terapii.  W Konferencji wzięło udział ponad dwustu lekarzy pneumonologów dziecięcych , pediatrów i lekarzy rodzinnych , w zgodnej opinii uznając ją za niezwykle udaną pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Kontynuacją i rozwinięciem zapoczątkowanej idei współpracy będzie Cykl Konferencji:  Forum Lekarza Praktyka planowany na 2016 rok w 16 –tu miastach Polski, na który już dziś serdecznie zapraszam http://www.medical-experts.pl/ .

         Chciałbym również polecić Państwu nowość na naszym rynku wydawniczym,  adresowane do szerokiego grona lekarzy czasopismo LEKARZ POZ”, http://www.termedia.pl/Czasopismo/Lekarz_POZ-98/Info, Pierwszy numer czasopisma w nakładzie 43000 egzemplarzy ukazało się już w listopadzie br. Jest mi szczególnie miło poinformować, iż wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej  jesteśmy patronem tego czasopisma,  które Państwu serdecznie polecam.

       Szczególnym wydarzeniem w naszej historii stał się fakt, iż po raz pierwszy w swojej historii Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy „ zagrała„  dla pneumonologii dziecięcej, dzięki czemu 13 ośrodków uzyska nowoczesny sprzęt do badań ultrasonograficznych płuc i badań czynnościowych układu oddechowego u dzieci.  

http://www.wosp.org.pl/archiwum/43_konkurs_ofert_wosp_zakonczony

To również praktyczna realizacja idei  utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Diagnostyki Specjalistycznej Chorób Płuc Dzieci, pozwalającej zarówno na szkolenia specjalistyczne lekarzy wg obowiązujących i zalecanych standardów, jak i – co jest głównym celem – podniesienie jakości opieki nad dziećmi cierpiącymi na ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego. To niezwykłe wydarzenie stało się możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu Jerzego Owsiaka i osób z nim współpracujących, od ponad dwudziestu lat „grających” na rzecz chorych w Polsce.

            W naszych planach na kolejny rok znalazło  się również kolejne „pierwsze” wydarzenie, jakim będzie I Kongres Polskiego Towarzystwa Pneumonologii, Poznań 22-23.04.2016.  Stanowi on będzie uwieńczenie i podsumowanie naszej dotychczasowej działalności, rozpoczętej w 2007 roku powołaniem Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA ( Initiative for Rabka Medical Association). I Kongres PTPiAD organizowany będzie we współpracy z Wydawnictwem Termedia, Partnerem Towarzystwa w działalności edukacyjno – wydawniczej www.termedia.pl . 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

                                                  Prezes Zarządu

                        prof. nadzw., dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

Szanowne  Koleżanki, Szanowni Koledzy

         Miło mi poinformować, że w 2017 roku czeka nas kilka ważnych dla naszego środowiska wydarzeń. Przede wszystkim zapraszamy do uczestnictwa w naszym kolejnym, II Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, Kraków 16-17.06.2017r. Przewodniczącymi Komitetu Naukowego są prof. dr hab.n.med. Grzegorz Lis i prof. nadzw. dr hab.n.med. Henryk Mazurek zaś stronę organizacyjną Zarząd Towarzystwa powierzył firmie Medical Experts. W I Zjeździe naszego Towarzystwa organizowanym w Poznaniu w 2016 roku wzięło udział ponad 200 uczestników, a tematy w nim poruszone spotkały się z żywym zainteresowaniem. Więcej informacji o programie i warunkach uczestnictwa znajdziecie Państwo na www.medical-experts.pl .
           Kolejnym wydarzeniem będzie cykl konferencji w ramach Szkoły Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Pediatrów – Forum Lekarza Praktyka 2017 . Cykl spotkań zaplanowano w 16 miastach w Polsce rozpoczynamy już 3.02. 2017 w Lublinie i 4.02.2017 w Rzeszowie. Należy podkreślić iż w pierwszej edycji cyklu w 2016 roku wzięło udział prawie 2500 uczestników z całej Polski. Więcej informacji na
www.forumlekarzapraktyka.pl .  Patronem cyklu konferencji jest obok Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej również Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej http://ptmr.info.pl/., zrzeszającym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu całego kraju. PTMR patronuje również wspólnie z nami cyklowi konferencji  Szkoły Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Medycyny Rodzinnej – Forum Lekarza Praktyka 2017, szczegółowe informacje również na www.forumlekarzapraktyka.pl .  Kolejnym  wspólnym projektem będzie planowana w Zakopanem w dniach 24-25.11.2017 r. pod patronatem obu Towarzystw  Konferencja Naukowo – Szkoleniowe : III Forum Lekarz Praktyka: Choroby Wieku Dziecięcego i Okresu Dojrzewania  oraz VII Konferencja : choroby układu oddechowego u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyki i terapii.  Poprzednie konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem  pediatrów, pneumonologów dziecięcych, alergologów i lekarzy rodzinnych. Mamy nadzieję , że i w tym roku będzie podobnie.
             W roku 2016 ukazały się
ReKOMendacje Postępowania w AStmie wczesnodziecięcej dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS POZ, Family Medicine & Primary Care Review 2016; 18, 2: 181–192, http://www.termedia.pl/Journal/Family_Medicine_amp_Primary_Care_Review-95. opracowane z inicjatywy PTPD przez ekspertów reprezentujących pięć towarzystw naukowych  - Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Podobnie z inicjatywy naszego Towarzystwa opracowane zostały Rekomendacje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ, 4/2016, http://www.termedia.pl/Czasopismo/Lekarz_POZ-98. Tym razem zostały one opracowane przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

W roku 2017 planowane są opracowania kolejnych rekomendacji m.in.  postępowania w gruźlicy u dzieci
i  w mukowiscydozie.

  Chciałbym również polecić lekturę czasopisma obecnego już rok na naszym rynku wydawniczym  LEKARZ POZ. http://www.termedia.pl/Czasopismo/Lekarz_POZ-98/Info . Wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej  jesteśmy patronami tego czasopisma.

 Z koleżeńskim pozdrowieniem,

                                                                              Prezes Zarządu

                                           dr hab.n.med., prof. nadzw.  Zbigniew Doniec

 

 

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates