INFORMACJE:

Szanowne  Koleżanki, Szanowni Koledzy

        Powoli kończy się rok 2017… Mieliśmy wiele okazji do spotkań, dyskusji i pracy merytorycznej.  W tym roku kolejni lekarze pediatrzy uzyskali tytuł specjalisty chorób płuc dzieci, co dla całego naszego środowiska jest szczególnie ważne, celem powstania naszego Towarzystwa było przecież  stworzenie takich możliwości dla naszych młodszych Koleżanek i Kolegów.  

Podziękowania składam na ręce  Przewodniczących Komitetu Naukowego II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pneumonologii DziecięcejKraków 16-17.06.2017r.,  prof. dr hab.n.med. Grzegorza Lisa i prof. nadzw. dr hab.n.med. Henryka Mazurka za doskonałe przygotowanie programu Zjazdu i wiele niezapomnianych chwil które przeżyliśmy wspólnie w Krakowie. W trakcie Zjazdu Tytułami Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej uhonorowani zostali nasi wybitni Nauczyciele,   prof.dr hab.n.med. Danuta Chmielewska – Szewczyk, prof.dr hab.n.med. Janusz Hałuszka oraz prof. dr hab.n.med. Andrzej Milanowski. Tytuł „Przyjaciela Polskiej Pneumonologii Dziecięcej” uzyskała firma Teva Pharmaceuticals Polska. Następny Zjazd PTPD planowany jest za dwa lata.              

Kolejnym wydarzeniem , tym razem cyklicznym były  konferencje w ramach Szkoły Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Pediatrów – Forum Lekarza Praktyka 2017www.forumlekarzapraktyka.pl. Ponad 2000 uczestników tych spotkań oraz ponad 3500 osób które „polubiły nas” na najbardziej popularnym portalu społecznościowym , https://www.facebook.com/Forum-Lekarza-Praktyka ,  świadczy o dużym zainteresowaniu naszą działalnością szkoleniową. Patronem cyklu konferencji jest obok Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej również Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej http://ptmr.info.pl/., zrzeszające lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu całego kraju. Kolejny, trzeci rok naszej działalności inaugurujemy już w 17  lutego  2018 roku konferencją w Rzeszowie. Kolejne aktywności znajdziecie Państwo na http://www.medical-experts.pl/ .

W 2017 PTPD patronowało również innym inicjatywom – takim jak cykliczne konferencje - Szkoła Aerozoloterapii http://aerozoloterapia2017.pl/ ,  XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Alergologów Pneumonologów i Immunologów Klinicznych, Toruń 1-3.09.2017 oraz Konferencji „ Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie dzieci” , Warszawa 20.11.2017r.  Problem  wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia dzieci a szczególnie występowanie chorób układu oddechowego staje się również jednym z priorytetów naszego Towarzystwa. Wyrazem tego było przystąpienie do powołanej w Rabce-Zdrój 18 września 2017 roku.  „KOALICJI NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA DLA DZIECI”.  To niezwykle ważna inicjatywa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc OT w Rabce – Zdroju, władz samorządowych miasta i innych jednostek w obszarze Uzdrowiska Rabka-Zdrój. Rabka, miejsce gdzie w sposób udokumentowany od ponad 140 lat leczone są dzieci z powodu chorób układu oddechowego, a które ze względu na unikalny mikroklimat w szczególny sposób bolesny podlega „ wyzwaniom” środowiskowym jest szczególnie uprawniona do inicjowania działań mających na celu ochronę dobra wspólnego , jakim jest czyste powietrze. http://www.gmina.rabka.pl/main/galerie_zdjec/idg:236

Problem zanieczyszczeń powietrza, a przede wszystkim rosnąca świadomość zagrożeń i potrzeba przeciwstawienia się im jest wyzwaniem dla wielu środowisk, dlatego naturalne stało się przystąpienie do  Koalicji przedstawicieli instytucji, towarzystw naukowych, firm działających w obszarze pro-ekologicznym.  Ponadto powołany został Zespół ds. oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na występowanie chorób układu oddechowego u dzieci którego celem jest ocena stanu aktualnego i wypracowanie kierunków i metod postępowania celem eliminacji występujących zagrożeń.

Tematyka zagrożeń środowiskowych istotne miejsce znalazła również w Zakopanem w dniach 24-25.11.2017 r., gdzie pod patronatem PTPD i PTMR odbyła się  Konferencja Naukowo – Szkoleniowe : III Forum Lekarz Praktyka: Choroby Wieku Dziecięcego i Okresu Dojrzewania  oraz VII Konferencja : choroby układu oddechowego u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyki i terapii.  Podobnie jak poprzednie konferencje cieszyła się ona  dużym zainteresowaniem pediatrów, pneumonologów dziecięcych, alergologów i lekarzy rodzinnych.  Mamy nadzieję , że podobnie będzie w kolejnych latach , ze względów organizacyjnych tym razem w Jachrance k/Warszawy gdzie w dniach 30.11 – 1.12 2018 planowane jest kolejne spotkanie.

             W roku 2017 ukazały się ReKOMendacje PostępowAnia w mukowiScydozie (cystic fibrosis; CF) dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – KOMPAS CF – część 1 i 2. Pediatria Polska,  Volume 92, Issue 5,, 431-445 i  602-614.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031393917300896 opracowane przez konsultantów krajowych w dziedzinie

chorób płuc i chorób płuc dzieci,  prezesów Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej . W roku 2018 planowane są publikacje kolejnych rekomendacji m.in.  postępowania w gruźlicy u dzieci .

  Chciałbym również polecić lekturę czasopisma obecnego już kolejny rok na naszym rynku wydawniczym  LEKARZ POZ. http://www.termedia.pl/Czasopismo/Lekarz_POZ-98/Info . Wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej  jesteśmy patronami tego czasopisma.

 Z koleżeńskim pozdrowieniem,

                                                                              Prezes Zarządu

 

                              dr hab.n.med., prof. nadzw. IGiChP Zbigniew Doniec

 

 

Szanowne  Koleżanki, Szanowni Koledzy

Dnia 21.06.2018 r. Minister Zdrowia powołał na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób płuc dzieci w kadencji 2018 – 2023, dr n.med. Andrzeja Pogorzelskiego z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce – Zdroju, którego  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej rekomendowało na to stanowisko.  To kolejne wyróżnienie dla naszego całego ale też szczególnie „ rabczańskiego” środowiska, kontynuującego tradycje i dorobek zapoczątkowany przez twórcę polskiej szkoły pneumonologii dziecięcej – prof. Jana Rudnika.

Serdecznie gratulujemy !

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach i warsztatach szkoleniowych organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej:

1.     Szkoły Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Pediatrów - Forum Lekarza Praktyka 2018, cykl 14 konferencji naukowo-szkoleniowych w różnych regionach Polski poświęconych najważniejszym problemom terapeutycznym z którymi spotyka się lekarz pediatra w swojej praktyce https://www.medical-experts.pl/ . W „sesji jesiennej” będzie on kontynuowany w kolejnych pięciu miastach. https://www.facebook.com/Forum-Lekarza-Praktyka

2.     IV Interdyscyplinarne Forum Lekarza Praktyka,  Jachranka k/Warszawy , 30.11 – 01.12.2018, coroczne spotkanie lekarzy różnych specjalizacji zajmujących się leczeniem pacjentów w różnym wieku. To forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami pediatrii, chorób płuc dzieci  i medycyny rodzinnej, dla których profilaktyka i leczenie chorób u pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej to przysłowiowy chleb powszedni. W tym roku spotykamy się w nowoczesnym  Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance. https://www.medical-experts.pl/konferencje/iv-interdyscyplinarne-flp .  Mamy  nadzieję, że podobnie jak poprzednie konferencje cieszyła się ona będzie dużym zainteresowaniem  pediatrów, pneumonologów dziecięcych, alergologów i lekarzy rodzinnych.  Patronem konferencji jest również Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej http://ptmr.info.pl/., zrzeszające lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu całego kraju.

Trwają przygotowanie do III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, Zakopane 31.05.-1.06.2019. Już dziś zapraszamy zainteresowanych.

Ponadto PTPD patronuje następującym aktywnościom : 

1.     Kampania na Rzecz Zdrowia Dzieci „ Zdrowy Oddech Dziecka” , organizowana przez Fundację Lubimy Działać , http://www.lubimydzialac.org/ .  

2.     Program Edukacyjny: Nebulizacja – jak prawidłowo inhalować sól hipertoniczną” , organizowany przez Tactica Sp. z o.o. https://tactica.pl/

 

 Z koleżeńskim pozdrowieniem,

                                                                              Prezes Zarządu

                              dr hab.n.med., prof. nadzw. IGiChP Zbigniew Doniec

Szanowne  Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zapraszamy na nasze najważniejsze wydarzenie w tym roku - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, Zakopane, Centrum Konferencyjne Nosalowy Dwór, 30.05. – 01.06.2018.  https://www.ptpd.pl .  W czasie Zjazdu planowane jest kolejne Walne Zgromadzenie które pozwoli na ocenę dotychczasowej działalności, określenie kierunków rozwoju oraz wybór władz Towarzystwa na kolejną kadencję 2019 – 2023. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa !

Zapraszam również  do uczestnictwa w konferencjach i warsztatach szkoleniowych organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej:

1.     Szkoły Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Pediatrów - Forum Lekarza Praktyka 2019, cykl 15 konferencji naukowo-szkoleniowych w różnych regionach Polski poświęconych najważniejszym problemom terapeutycznym z którymi spotyka się lekarz pediatra w swojej praktyce https://www.medical-experts.pl/ Patronem konferencji jest również Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej http://ptmr.info.pl/., zrzeszające lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu całego kraju. Szkoły Kształcenia Podyplomowego cieszą się od kilku lat dużym zainteresowaniem uczestników, czego wyrazem m.in. jest fakt iż w mediach społecznościowych, dotychczas
„ polubiło” nas prawie pięć tysięcy osób…
.https://www.facebook.com/Forum-Lekarza-Praktyka

2.     Szkoła Ultrasonografii Płuc Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej  - w oparciu o współpracę z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziałem Terenowym w Rabce- Zdroju oraz Partnerem Szkoły – firmą USG TRENER https://usgtrener.pl planowane są kursy specjalistyczne: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc u dzieci”  , Rabka-Zdrój,  15-16.05.2019 r. https://usgtrener.pl/szkolenia/

Zapraszamy również do uczestnictwa w XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Rzeszów 5-7.09.2019 http://grupamedica.pl/xxxv-zjazd-polskiego-towarzystwa-pediatrycznego-05-07-09-2019-rzeszow/

W związku z planowaną aktualizacją Rekomendacji Postępowania w astmie wczesnodziecięcej – KOMPAS POZ , zwracam się również z prośbą o podzielenie się własnymi doświadczeniami i wypełnienie kwestionariusza ankiety „ Astma wczesnodziecięca” dostępnego na https://www.survio.com/survey/d/astmawczesnodziecieca . Wyniki ankiety będą istotne dla nowego, planowanego opracowania.

 

 Z koleżeńskim pozdrowieniem,

                                                                              Prezes Zarządu

                              dr hab.n.med., prof. nadzw. IGiChP Zbigniew Doniec

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates