INFORMACJE:

Aktualności

 

Szanowne  Koleżanki, Szanowni Koledzy

Rozpoczynamy kolejny, 12 rok naszej działalności, a jej podsumowanie znajdziecie Państwo w artykule „ Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej”, zamieszczonym w nr 4/2018 „ Przeglądu Pediatrycznego”  https://przegladpediatryczny.pl/magazine/shownumber/351 . Znalazł się  on tam wśród innych artykułów upamiętniających 110 – lecia polskiej pediatrii, który to jubileusz aktualnie obchodzimy .

  W 2019 roku najważniejszym planowanym wydarzeniem będzie  III Zjazd Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, Zakopane, Centrum Konferencyjne Nosalowy Dwór, 30.05. – 01.06.2018.  https://www.medical-experts.pl/ .  W czasie Zjazdu planowane jest kolejne Walne Zgromadzenie które pozwoli na ocenę dotychczasowej działalności, określenie kierunków rozwoju oraz wybór władz Towarzystwa na kolejną kadencję 2019 – 2023. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa!

Zapraszam również  do uczestnictwa w konferencjach i warsztatach szkoleniowych organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej:

1.     Szkoły Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Pediatrów - Forum Lekarza Praktyka 2019, cykl 15 konferencji naukowo-szkoleniowych w różnych regionach Polski poświęconych najważniejszym problemom terapeutycznym z którymi spotyka się lekarz pediatra w swojej praktyce https://www.medical-experts.pl/ Patronem konferencji jest również Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej http://ptmr.info.pl/., zrzeszające lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z terenu całego kraju. Szkoły Kształcenia Podyplomowego cieszą się od kilku lat dużym zainteresowaniem uczestników, czego wyrazem m.in. jest fakt iż w mediach społecznościowych, dotychczas
„ polubiło” nas prawie pięć tysięcy osób…
.https://www.facebook.com/Forum-Lekarza-Praktyka

2.     Szkoła Ultrasonografii Płuc Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej  - w oparciu o współpracę z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziałem Terenowym w Rabce- Zdroju oraz Partnerem Szkoły – firmą USG TRENER https://usgtrener.pl planowane są kursy specjalistyczne: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc u dzieci”  , Rabka-Zdrój, 13-14.04.2019 r.  i 15-16.05.2019 r.  . https://usgtrener.pl/szkolenia/

Zapraszamy również do uczestnictwa w XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Rzeszów 5-7.09.2019 http://grupamedica.pl/xxxv-zjazd-polskiego-towarzystwa-pediatrycznego-05-07-09-2019-rzeszow/

 

 Z koleżeńskim pozdrowieniem,

                                                                              Prezes Zarządu

 

                              dr hab.n.med., prof. nadzw. IGiChP Zbigniew Doniec

 

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates