INFORMACJE:

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy,

Wakacje, wakacje … i po wakacjach ? Z pewnością „ powakacyjne” nastroje, nowe siły i energia będą sprzyjać nowym inicjatywom naszego środowiska, a nowa specjalizacja -  choroby płuc dzieci, będzie impulsem dla naszego działania. W połowie sierpnia br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego powołało Zespół ds. opracowania programu specjalizacji – choroby płuc dzieci. Zespół ten będzie się starał w możliwie najszybszym terminie opracować program, będący pierwszym ale też najważniejszym krokiem umożliwiającym praktyczne wdrożenie nowej specjalizacji. Będzie  ona możliwa do realizacji zarówno przez lekarzy rozpoczynających szkolenie w pediatrii w nowym trybie specjalizacji modułowej (3 lata pediatrii i 2 lata specjalności kierunkowej), jak i tych którzy już specjalizację z pediatrii posiadają ( 2 letni okres specjalizacji). Wszystkie szczegóły z pewnością znajdą się na stronach i w informacji www.cmkp.edu.pl.

Nie muszę dodawać, jak bardzo zależy nam na tym abyście Państwo rozważyli możliwość specjalizowania się w zakresie chorób płuc dzieci.

Z koleżeńskim pozdrowieniami 

Prezes Zarządu

Prof. nadzw. dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates