INFORMACJE:

Szanowne  Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Jest mi niezwykle miło poinformować, iż decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Pneumonologów Dziecięcych IRMA w dniu 30 maja 2014 r, powołano Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej.  Na siedzibę nowo powołanego Towarzystwa wybrano miasto Poznań.

To niezwykle ważna chwila w prawie siedmioletniej historii SPD IRMA.  Powołanie na wniosek Stowarzyszenia i wsparcie przez środowisko pediatrów nowej specjalizacji – chorób płuc dzieci,  stworzyło nową sytuację w której aktywność naukowa, szkoleniowa i opiniotwórcza środowiska pediatrów – przyszłych specjalistów chorób płuc dzieci powinna być wspierana przez tych, którzy zdobywali swoją wiedzę i doświadczenie w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Fakt, że tak wielu pediatrów w trakcie niezwykle udanej II  Ogólnopolskiej Konferencji  Naukowej „Dotknij Pediatrii” w Kazimierzu Dolnym, zadeklarowało chęć uczestnictwa w pracach Towarzystwa jest również powodem szczególnej satysfakcji i świadectwem słuszności wyboru kierunku działania.  

Dziękuję w tym miejscu Przewodniczącemu Komitetu Naukowego Konferencji „Dotknij Pediatrii” – prof. zw. dr hab.n.med. Wojciechowi Służewskiemu , który umożliwił zaistnienie  tak ważnego dla środowiska pneumonologów dziecięcych  wydarzenia. Osobne słowa podziękowania kieruję  do Organizatora Konferencji – zespołu Symposion sp. o.o. , od lat zaangażowanego z sukcesem w działalność edukacyjną wśród pediatrów – do rodziny których należy również prawie dziewięciuset polskich pneumonologów dziecięcych, którzy swe zawodowe szlify uzyskali w latach 1964 - 2014. 

Dziękuję wszystkim tym, którzy uznali że warto przyjechać do Kazimierza i zabrać głos w sprawie pneumonologii dziecięcej. Dziękuję także, a może przede wszystkim  tym, którzy przez lata wspierali naszą działalność i chcą ją wspierać dalej. Dzisiaj, wspominając już niezwykłe spotkanie w Kazimierzu jedno mogę powiedzieć - tradycje, doświadczenie, optymizm, aktywność naukowa, otwarcie na nowe wyzwania w rozpoznawaniu i leczeniu chorób płuc dzieci – tego wszystkiego w pracy polskich pneumonologów dziecięcych i pracy Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej w najbliższych latach z pewnością nie zabraknie.

                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                                prof. nadzw., dr hab.n.med. Zbigniew Doniec

2019  Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej   globbersthemes joomla templates